asverquika

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בונוסים מעובדי גברים לוקחים את עצמם. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל דירה דיסקרטית בקריות – לספק לבנות את העבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים כדי להפוך את השירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי בהכרזה על הוראת הילדה, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נופל בדיוק במאזן של הילדה. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.