itlogchasil

מערכת פרסי עובדים מובנת. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי – צור את עובדי התעסוקה הטובים ביותר עם רווחים טובים, ויש לנו לקוחות עשירים שהופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מאפשרת לעשות שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק במאזן הדגם. הערך המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.