laesihouki

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע באופן בלעדי מסדר הילדה, מכיוון שעלות ההתיישבות נופלת רק על כתפי העובד. המחיר המשוער של השכרת היום בבית בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת ברורה של קידום בנות. העובדים משאירים טיפ מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי תל אביב – הפוך בנות עבודה הגונה עם הכנסה גדולה, והגברים שלנו הופכים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה -קו, אשר תהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחות שלנו.