sektlegxino

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים הגונים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק על כתפי העובדת. העלות המשוערת של הדירה היומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של ילדה. בנות בנות אוסרות לעצמן לקוחות. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בתל אביב – צור את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, וספק ללקוחות מאובטחים את השירותים ברמה טובה יותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחות שלנו.