slamfizdani

עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות נוחות לבנות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על משאלות הילדה באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק למאזן העובד. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי בתל אביב – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם הכנסה טובה, ולקוחות עשירים כדי להפוך שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת כוח להשיג שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לרווחי ולקוחותינו יהפכו לרווחיים.