terpjetselect

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על סדר העובד, מכיוון שעלויות השכירות הן על כתפי העובד. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לעידוד עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל שירותי נערות ליווי – צור בנות את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, והלקוחות שלנו מציעים שירותים באופן בלעדי לנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות להקים שותפות ארוכת שנים, אשר תהפוך לנוחה לעובדים ולקוחותינו.