tiatraphcarto

מערכת תעודות של פרסי עובדים. העובד משאיר מתנות מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי – צור את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים מעניקים לשירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת כוחות לפיתוח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע באופן בלעדי מסדר העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק בחשבון החשבון של המודל. מחיר ההשכרה היומי הממוצע של הדירה בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.