tsinlighdiscso

עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שהוצאות נדל"ן נופלות בדיוק על הוצאות העובדת. העלות הממוצעת של דירת השכרה יומית בישראל היא תוך 40-60 דולר ליום.מערכת גארבון של פרמיות עובדים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות לעצמן. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל דירה דיסקרטית חיפה – הפוך עובדים עבודה טובה עם רווחים גדולים, וגברים עשירים מעניקים לשירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא גם לבנות וגם ללקוחותינו.